Skip

IMG_20171217_122834

IMG_20171217_122834

portobello

portobello

Agaricus bisporus

View on Flickr

Taken on 2017-12-17

License: Attribution License

This photo depicts: